Οι κατασκευαστές υποβάλλουν τους βηματοδότες σε πολλά τεστ. Είναι ανθεκτικοί σε κανονικές δόσεις ακτινοβολίας και δεν υπάρχει πρόβλημα να ακολουθήσετε πρόγραμμα μαυρίσματος με βηματοδότη.